Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Lokalizacja

województwo: podkarpackie
powiat: Powiat niżański
gmina: Rudnik nad Sanem
miejscowość: Rudnik nad Sanem

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Mickiewicza 38
37-420 Rudnik nad Sanem
Poczta: Rudnik Nad Sanem
telefon: 0158761092
fax: 0158761092
strona internetowa:

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Rudnik nad Sanem), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 16
Liczba oddziałów: 2
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Powiat ziemski
województwo: podkarpackie
powiat:
gmina: